Navázání bilaterální spolupráce a výměna zkušeností v oblasti lékařské bezkontaktní termografie

Projekt Norské fondy: CZ09 7F16001 THERMOMED

Období řešení 1/2017 – 04/2017