Hlavní cíle

Cílem projektu je navázaní spolupráce s norským partnerem, který má dlouholeté zkušenosti s využitím termografických systémů v medicíně. Získané poznatky, budou prezentovány studentům lékařské fakulty, jak v podobě přednášky, tak praktických kurzů.