O projektu

CÍL PROJEKTU

Hlavním cílem předkládaného projektu je výměna zkušeností a know-how v oblasti lékařské termografie. Infračervená termografie je jednou z moderních neinvazivních diagnostických metod s příslibem rozvoje v různých odvětvých medicíny do budoucna, zejména s ohledem na její relativně nízké provozní náklady, rychlost výkonu a bezpečnost pro pacienta i lékařský personál. Norský partner má dlouhodobé zkušenosti s využitím bezkontaktní termografie v případě diagnostiky onemocnění u širokého spektra pacientů. Pracoviště českých partnerů je jedním z nemnohých v České republice zavádějících experimentálně termografii do lékařské praxe. Cílem návštěvy je získat hlubší informace o požadavcích kladených na vytvoření a provoz vyšetřovací ordinace a o nutných aspektech pro správné vyšetření pacienta. Projekt počítá s realizací tématického praktického kurzu pro obě účastnické strany včetně zainteresovaného lékařského personálu a student lékařské fakulty v ČR. Součástí plánovaného setkání je i konzultace a příprava možného vzniku virtuálního centra lékařské termografie, jež by propojovalo další evropské partnery specialisty zmíněného oboru.